Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu Přidat firmu

KATALOG FIREM, SLUŽEB, INSTITUCÍ, FIRMY- SLUŽBY.CZ

Již registrováno 131461 firem a institucí   |   Pondělí 22. října 2018   |   svátek má Sabina   |   Kurzy - EUR: 25,865 Kč   GBP: 29,387 Kč   USD: 22,552 Kč  

Služby a řemesla

Katalog firem » Služby a řemesla » Ekologické služby » Ekologické poradenství
Ekologické poradenství (13 firem)

Ing. Vladimír Čeřovský - Autorizovaná biologická...

Nabízme autorizovaná biologická hodnocení, přírodovědné průzkumy, hodnocení krajinného rázu, transfery živočichů a rosltin, sekání trávy, kácení dřevin,výškové práce, likvidaci černých skládek, budování malých vodních ploch a různé managementové práce nejen v ochraně přírody.
  +420 608 563 778                Ústí nad Labem

EPOS

Komplexní, rychlé a kvalitní služby v oblasti životní prostředí, ochrana ovzduší, odpady a odpadové hospodářství, podniková ekologie, EIA, IPPC, POH, odborné posudky, rozptylové a hlukové studie, legislativa životního prostředí, poplatky za znečišťování ovzduší, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady,...
  +420 223 007 989                +420 602 839 811                Praha 3

EKO - INFO ekologické poradenství s.r.o.

Nabízíme poradenské a konzultační služby pro praktickou realizaci povinností plynoucích z platných právních předpisů v environmentální oblasti, zavedení systému dle ČSN EN ISO 14001, služby bezpečnostního poradce ADR, ... . Provádíme školení pracovníků i managementu dle konkrétního požadavku.
  +420 379 731 529                +420 603 854 990                Kout na Šumavě

EnviCom s.r.o.

Poskytování odborných služeb v oblasti ekologie, bezpečnosti práce a požární prevence. Hodnocení a odstraňování rizik, poradenství v oblasti nakládání s odpady, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, posuzování vlivu na životní prostředí.
  +420 576 013 125                +420 774 226 337                Kroměříž

Ekologické poradenství, systémy QMS a EMS

Poradenství a konzultace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí - odpady, obaly, ochrana vod a ovzduší, chemické látky Zavádění systémů dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 + optimalizace systémů
  596740508                728830345                Ostrava-Zábřeh

Ecological Consulting a.s.

Nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti: ochrany a tvorby životního prostředí a bezpečnosti práce.
  585 203 166                733 531 355                Olomouc

Ekoporadenství - Ing. Radek Klvač

Nabízím ekologické služby pro oblast odpadů, vody, ovzduší, IPPC, EIA. Nabízím funkci ekologa a odpadového hospodáře. Zpracuji plány odpadového hospodářství, provozní řády, havarijní plány, aj.
  777566232                777566232                Ostrava

Ekoporadenství

Kompletní profesionální ekologické poradenství pro podniky, zajištění externí funkce podnikového ekologa, odpadového hospodáře, bezpečnostního poradce ADR, poradenství v oblasti odpadů, obalů, CHLP (REACH), IRZ, IPPC, ISPOP (hlášení v životním prostředí), vypracování EIA/SEA, ekologické audity, semináře a školení...
  607 522 100                Stochov

Biologicko - ekologické expertízy a poradenství - Bílina

Biologická hodnocení záměrů a projektů staveb autorizovanou osobou, biologické průzkumy, dendrologické inventarizace a průzkumy, dendrologické posudky, hodnocení vlivů na krajinný ráz, biomonitoring, poradenství a konzultace při projektování staveb, odborný dozor. Náš tým do současnosti pomohl s realizací mnoha desítek projektů v oblastech průmyslu, energetiky, dopravy, infrastruktury, bydlení atd. Motto: "...největší radostí pro nás je, pokud je klient...
  +420 790 384 849                +420 608 740 296                Bílina

Ing. Pavel Tomíška

Ekologické poradenství, odborné posudky, rozptylové studie, EIA, provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší, poplatky a souhrnná provozní evidence
  494 940 778                775 652 775                Hradec Králové

Doporučujeme v Kategorii

Provádíme nové realizace, generální opravy...
Provádíme hydroizolace plochých a...
Provádím restaurování nábytku a...